Casa Mora-Viraf S.L.
NIF: B-58661026
Inscrita al RM de Barcelona al volum 23437, foli 190 i full B-53075
Avda. Fontsanta, 2
08572 Sant Pere de Torelló (Osona)
Tel: 03 858 45 75

Drets reservats:
Queden reservats tots els drets de la documentació continguda en aquest espai web. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació d’aquest espai web, sense la volutat del CASA MORA VIRAF.

OPD
Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, CASA MORA VIRAF S.L. informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat pel CASA MORA VIRAF S.L sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d'informació que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest Website o per mitjà de missatges de correu electrònic.

Finalitat
Les dades que vostè facilita a CASA MORA VIRAF S.L tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

Consentiment de l'usuari
L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d'un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats. Les dades no seran cedides a tercers.

Dret d'accés
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic info@mora-viraf.com. La pàgina web no utilitza tècniques de "Spaming". CASA MORA VIRAF S.L tan sols tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic.

Seguretat
CASA MORA VIRAF S.L manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a CASA MORA VIRAF S.L , sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic info@mora-viraf.com
Casa Mora-Viraf S.L. Zona Ind. Avda. de la Fontsanta 2 · 08572 · SANT PERE DE TORELLÓ · Tel/Fax: 93 858 45 75 · info@mora-viraf.com / Política de privacitat